Meny

Det ångar i Ylivieska

Herrfors Ylivieska Kasper Dalkarl 1 10 bredd800px

Vid Herrfors kraftvärmeverk i Ylivieska produceras processånga som används av en närliggande foderfabrik. På så sätt drar fjärrvärmeproduktionen och den lokala industrin nytta av varann, konstaterar kraftverkschefen Tommi Salo från Herrfors och Pasi Eskola, produktionschef vid Raisioagro.

 

I Ylivieska går det ett kilometerlångt rör mellan Herrfors kraftvärmeverk och Raisioagros foderfabrik. Genom transportröret levererar Herrfors dagligen processånga från kraftvärmeverket till foderfabriken. Vad är processånga egentligen och vad används det till?

“Processångan som går till Raisioagro är samma ånga som vi normalt omvandlar till el och värme. En del av den producerade ångan nyttjas av närliggande industri och resten används för att fylla våra egna behov”, förklarar kraftverkschefen Tommi Salo från Herrfors.

Processångan har flera användningsområden inom livsmedelsproduktion, och används bl.a.  vid pastörisering av mjölk. Processångan som produceras vid kraftverket i Ylivieska är livsmedelssäkert och passar utmärkt till värmebehandling av foder, berättar Salo.

Herrfors Ylivieska Kasper Dalkarl 1 bredd800px

Kraftverkschefen Tommi Salo motiveras av god teamdynamik, en ständig utveckling av kompetens och förfarande, samt variation i arbetsuppgifterna.

Kraftverket i Ylivieska är ett kraftvärmeverk, som producerar fjärrvärme och el med hjälp av ånga. Vattnet i kraftverkets panna hettas upp genom förbränning av frästorv, hyggesrester och spill från skogsindustrin. Ångan som bildas hettas sedan upp ytterligare. Före ångan skickas iväg justeras dess temperatur och tryck till en användbar nivå. Efteråt transporteras den vidare längs röret till foderfabriken.

Vid Raisioagros foderfabrik används processångan för att tillreda foder. ”Ånga är ett bättre alternativ än eluppvärmning, eftersom fukten som ångan för med sig är användbar i tillredningsprocessen”, förklarar Raisioagros produktionschef Pasi Eskola. Raisioagro använder också en liten del av ångan till uppvärmning av fabriksbyggnaden.

Herrfors Ylivieska Kasper Dalkarl 1 5 bredd800px

Det bästa med att vara produktionschef är enligt Pasi Eskola arbetets mångsidighet, balansen mellan ansvar och frihet och trevliga kollegor.

Raisioagros foderfabrik började sin verksamhet i Ylivieska under våren 2008 och Herrfors har från början försett fabriken med processånga. Salo och Eskola har enbart positivt att säga om samarbetet.

Kraftverkschefen Tommi Salo menar att ångan skulle räcka till även för nya kunder: ”I industrisammanhang framställs ånga fortsättningsvis ofta med hjälp av olja. I jämförelse är Herrfors processånga ett billigt och lönsamt alternativ, som vi dessutom har ett visst överskott av.”