Meny

Grunden säkrad för Nextjet

Herrfors Ab deltar som ett av fyra bolag i en nyemission där vardera tillför Nextjet AB 10 miljoner svenska kronor. Med det är grunden säkrad för att Nextjet ska kunna fortsätta att utveckla flygtrafiken till och från Österbotten.

Transportstyrelsen i Sverige bekräftade den 30 oktober satsningen genom att utfärda en permanent operativ licens för Nextjet, vilket innebär att bolaget som planerat kan fortsätta bedriva trafik efter den 17 november.

Herrfors styrelse var enig om satsningen, som står i linje med bolagets strävan att bidra till en stark infrastruktur i regionen.

”Inte bara för näringslivet, utan också för vanliga människor är tillgänglighet en viktig faktor. Ju enklare vi kan kommunicera och resa, desto bättre blir förutsättningarna för nya affärer och mänskliga kontakter”, säger Herrfors vd Roger Holm.

”Det vi sett med åren är att Jakobstadsregionen prioriteras lågt, när de stora trafikbolagen gör upp sina planer. Vi är ett regionalt ägt företag som vet vad vi behöver i Österbotten, och därför vill vi vara med i en sådan roll att vi kan påverka de faktiska lösningarna”, säger han.

Han påpekar att Herrfors även har ett egetintresse av välkoordinerade flygförbindelser med Sverige genom att Herrfors har en betydande affärsverksamhet i Härjedalen.

Som framgår av Nextjets eget pressmeddelande deltar Herrfors i en nyemission som tillför Nextjet 40 miljoner kronor. Två av ägarna är åländska, Air Åland och Alandia Air, och två österbottniska, Solving och Herrfors.

Herrfors styrelseordförande Peter Boström lyfter fram att samtliga dessa ägare är starka och välrenommerade bolag.

”Den process vi gett oss in i från Herrfors sida består av flera steg. Som läget utvecklats har vi nu klarat det viktigaste, att skapa en stark ägarbas för Nextjet. I kommande steg räknar vi med att ägandet ytterligare ska breddas.”

”Inom Herrfors och Katternökoncernen är vårt uttalade mål att skapa samhällsnytta i regionen. Det målet når vi inte genom fraser i festtal, utan genom initiativ som omsätts i praktiska handlingar”, säger Peter Boström.

 

Tilläggsuppgifter ges av:

Roger Holm, vd Oy Herrfors Ab
roger.holm@katterno.fi
+358 40 5852495