Meny

Herrfors energikällor år 2015 på video

I vår nya video syns hur Herrfors producerade energi år 2015.

På första plats finns vindkraft (27 %) och vattenkraft (27 %). Vindkraftens procentuella andel var avsevärt högre än medeltalet för energiproduktion i Finland.

Den tredje största energikällan var bioenergi med en andel på 24 % av vår produktion.