Meny

Herrfors lanserar en ny produkt för att stöda lokala projekt


I oktober lanserar Herrfors en ny produkt, VieskaSähkö, där tanken är att stöda olika projekt som förbättrar det lokala välmåendet och trivseln i Ylivieska och Alavieska området. Under sommaren söker företaget sponsoreringsobjekt, som den lokala befolkningen upplever som betydelsefulla.

Grundavgiften i VieskaSähkö doneras till lokala projekt, som exempelvis privatpersoner, företag, föreningar och skolor kan föreslå. Ansökningar kan lämnas in på vår hemsida under perioden 7.6-31.8.2018. Herrfors går igenom ansökningarna och väljer de bästa till följande omgång. De förslag som kommit till omgång två presenteras på våra hemsidor och sociala kanaler. Efter detta kan man rösta på sin favorit ända till den 30.9.2018. Herrfors väljer 3.10.2018 de ansökningar vi kommer att sponsorera. Följande saker poängteras i valet:
• den positiva nyttan sponsoreringen ger åt Ylivieska och Alavieska området samt
• röstmängden som ansökan fått
Herrfors kan välja att dela sponsoreringssumman mellan ett eller flera projekt/händelser.

"Elen som säljs har producerats i områdets egna kraftverk, Ylivieska kraftverk. Kraftverket använder bränsle från närområdet, dvs flis och torv", säger kraftverkschef Tommi Salo.

Produkten riktar sig till både privatpersoner och företag. Eftersom Herrfors levererar förnyelsebar energi till alla sina privatkunder produceras VieskaSähkö-elen enbart med träflis. Under de perioder då kraftverket inte är i bruk köper man förnyelsebar el från börsen.

"Vår vision är att lansera en produkt, men vilken vi direkt kan stöda lokala verksamheter. Vi vill göra vår del för att stärka den lokala trivseln och välmåendet, och med hjälp av kampanjen kan vi möjliggöra projekt , som lokalinnevånarna själva upplever är viktiga", berättar Key Account Manager Johanna Övergaard.  

Kraftverket i Ylivieska har producerat el och värme för närområdet i över 20 år. Det moderna mottryckskraftverket (el och värme) inledde sin verksamhet 1994. Fjärrvärme har producerats i Ylivieska sedan 1977. Kraftverket, som utnyttjar modern automationsteknik, kan producera en en effekt på 20 MW värme och 6,5 MW el. Den producerar en tredjedel av all den el som används i Ylivieska, dvs ca 26 000 MWh per år.

Produkten kommer till försäljning i oktober, men ansökningar kan redan lämnas. (Produktens försäljningstid har gått ut 30.4.2019.)

Mer information ger Johanna Övergaard, telnr. 044 7815 328 och Tommi Salo, telnr. 044 7815 399. 

VieskaSahko FB 1200x627 Sponsorikohteita etsitaan