Meny

Herrfors Sponsoreringsprogram stöder lokala verksamhetsformer

AdobeStock 110722443

Herrfors har en lång tradition av att på olika sätt stödja olika verksamhetsformer både lokalt och regionalt.

Det är viktigt för oss att vara med och stödja ideella organisationer, föreningar och evenemang i den bygd där vi är verksamma och på så sätt medverka till att förstärka invånarnas välmående och områdets livskraftighet.

Vi tror också att det finns en speciell kraft som erhålls genom samarbete och som gynnar både vårt bolag och de organisationer vi stöder.

Bekanta dig med vårt Sponsoreringsprogram och skicka in din ansökan här

Årets första ansökningsperiod har tagit slut 31.1. Vi har varit i kontakt med alla som ansökt om sponsorering. Nästa gång behandlar vi ansökningarna efter 30.4 och 30.9.