Meny

Katternö ny ägare i Nextjet

Katternö går genom koncernbolaget Herrfors in som en viktig ägare i flygbolaget Nextjet. Målet är att utveckla flygförbindelserna så att de svarar bättre mot de behov som finns regionalt.

Nextjet, grundat 2003, flög i fjol drygt 400000 passagerare mellan 18 destinationer från Tromsö i norr till Jönköping i söder. 2012 började Nextjet utföra flygningarna åt Air Åland på rutten Arlanda-Mariehamn-Åbo, 2014 introducerades flighter mellan Arlanda och Kronoby.

Nextjets huvudägare har sedan 2012 varit det lokala näringslivet i Örnsköldsvik genom Höga Kusten Flyg AB, med syfte att säkra ortens flygförbindelser till Stockholm. Nu övertas Nextjetkoncernen (Nextjet Sverige AB, Nextjet AB och Sweports AB) och varumärket Höga Kusten Flyg av en ägargrupp bestående av Katternö, Air Åland och Magnus Ivarsson, en av Nextjets grundare och vd för företaget.

Affären beskrivs som det första steget i en ambition där ägarbasen ska breddas ytterligare i syfte att fortsätta utveckla den regionala flygtrafiken mellan Sverige och Finland med Arlanda som ett nav.

Katternö går enligt styrelseordföranden Peter Boström in som ägare för att kunna vara med och anpassa flygförbindelserna utgående från de behov som finns regionalt.

”En flygförbindelse till Arlanda är oerhört viktig för Jakobstadsregionen med dess många exportföretag. Som ägare hoppas vi kunna skapa en regional nytta på båda sidor av Bottniska viken”, säger han.

Peter Boström förklarar att Jakobstadsområdet måste ha hög tillgänglighet för övriga världen och att resenärerna måste kunna lita på att flygförbindelserna finns kvar långsiktigt.

”De två år som Nextjet flugit på linjen Kronoby-Arlanda har visat att behovet är uppenbart. Beläggningen har ökat stadigt, men för att fortsätta utvecklas behöver avgångstiderna anpassas bättre till resenärernas behov. En morgontur och en kvällstur mellan destinationerna vore idealiskt”, säger Peter Boström.

Katternös insats i Nextjet handlar om 5 miljoner svenska kronor (omkring 530000 euro) i aktiekapital. Vd:n Stefan Storholm ser satsningen som en del av Katternös samhällsansvar.

”Utvecklingen verkar gå mot att näringslivet måste ta ett större ansvar i takt med att de samhälleliga satsningarna avtar. Exportindustrin i vår region står och faller med snabba, pålitliga kommunikationer. Kanske går utvecklingen mot att vi på sikt borde bredda basen och sätta upp ett lokalt flygbolag, kanske ett Ostrobotnia Wings”, säger Stefan Storholm.

För mer information:

Peter Boström, ordförande Katternö Ab, tel. 050-5509902
Stefan Storholm, vd Katternö Ab, tel. 044-7815330