Meny

Kopplingsarbeten i Jakobstad 11.9 - 12.9.2017

Bästa elkonsument,

Omkopplingar i lågspänningsnäte! Vi byter ut luftlinjer till jordkabelnät på transformatorområde P 50 , Östra Norrskogsvägen och Västra Norrskogsvägen!
Korta strömavbrott fordras under tiden 11.9-12.9.2017 kl.08.00-15.30.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

P50 Vastra Norrskogsvagen och Ostra Norrskogsvagen omkopplingar

HERRFORS NÄT-VERKKO Oy Ab
Tel. 044-7815 305