Meny

Kopplingsarbeten i Malaktun 10.10.2019


Bästa elkonsument,

För att säkerställa och förbättra kvaliteten på våra elleveranser utför vi kopplingsarbeten i högspänningsnätet. Detta innebär att elleveransen tidvis är avbruten torsdagen den 10 oktober kl. 9:30 – 11:00 i följande transformatordistrikt: nr 3066 Malaktun och nr 3126 Oxkangar Löfman.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

 

Med vänliga hälsningar, 

HERRFORS NÄT-VERKKO Oy Ab
tel. 044-7815 339