Meny

Kopplingsarbeten i Västerö och Österö

Bästa elkonsument,

För att säkerställa och förbättra kvaliteten på våra elleveranser utför vi kopplingsarbeten i högspänningsnätet. Detta innebär att elleveransen tidvis är avbruten måndagen den 22 maj kl. 12:30 – 14:00 i följande transformatordistrikt: nr 3034 Västerö, nr 3036 Pirklot, nr 3050 Ekblad, nr 3059 Österö Byviken, nr 3061 Östmans fryseri, nr 3083 Hakoranta, nr 3084 Österö Sjöberg, nr 3087 Västerö Lindman, nr 3123 Granholmen, nr 3137 Västerö Torsviken, nr 3155 Österö Sundstens, nr 3156 Österö Granberg, nr 3182 Brunnen, nr 3202 Ryssberget, nr 3209 Kiviloisvägen, nr 3210 Mossasholmen och nr 3213 Haraholmen.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Kopplingsarbeten Vastero Ostero 22 5 2017

HERRFORS NÄT-VERKKO Oy Ab
Tel. 044-7815 339