Meny

Kronoby flygfält

Skall vi ha ett flygfält i Kronoby eller skall flygresenärerna styras till Vasa och Uleåborg? Starka krafter arbetar för det senare.
Vi vet i Herrfors att Kronoby flygfält är mycket viktigt för regionens näringsliv och befolkning. Vi har inte sett att de aktörer som trafikerat Kronoby flygfält skulle ha vilja att utveckla flygtrafiken på ett sätt som motsvarar potentialen och behovet.
Det var orsaken till att Herrfors gick in som delägare i Nextjet för ett år sedan. Satsningen står i samklang med Herrfors och hela Katternökoncernens vision om att utveckla regionen till en bra plats att bo och verka i för både näringsliv och invånare.
Efter att Herrfors gick in som delägare har Nextjets siffror förbättrats betydligt. Mycket arbete återstår, men vi är en god bit på väg.
På sikt kan Herrfors inte och skall inte ensamt bära detta ansvar. Herrfors engagemang i Nextjet skall ses som ett första steg i att bredda ägandet, för att fortsätta att utveckla den positiva trend vi nu ser både hos Nextjet och Kronoby flygfält. Att Nextjet flyger allt fler passagerare till och från Kronoby visar att vi har näringslivet och människorna i vår region på vår sida.

Roger Holm
VD