Meny

Nordic Sunrise är Katternökoncernens nya solkraftskoncept

 

Nordic Sunrise är en intelligent solelanläggning både för privata hushåll samt lantbruk och större industrier. Utöver högklassiga solpanelslösningar består anläggningen av ett produktionsuppföljningssystem, GEF Vision. Via GEF Vision kan kunden följa solpanelernas produktion i realtid och anpassa förbrukningen enligt den egna produktionen. Systemet ger även möjlighet att automatiskt styra tex varmvattenberedaren enligt panelernas produktion. Ifall kunden vill investera i batterilagring, eller en elbil, kan även dessa kopplas till GEF Vision för vidare optimering. På så vis kan kunden öka lönsamheten av sin investering.

Lanseringen faller väl in i Katternögruppens målsättning att öka andelen förnybar energi. Anläggningarna ansluts till elnätet och den del av elproduktionen som kunden inte själv använder kan säljas till kundens egen el-leverantör, ifall det är något av Katternögruppens bolag, eller till något annat elbolag som köper in egen producerad el.

Nordic Sunrise presenteras i samband med Bygga-Inred-Bo mässan inkommande veckoslut, 14-15.4.2018 i Jakobstad.

Du kan bekanta dig med vårt solpanelskoncept på www.nordicsunrise.fi

Slideshow 1500x680 SVE