Meny

Personalens hälsa i fokus på Må bra-dag

Arbetsförmågan påverkas av flera olika omständigheter, bl.a. fysisk, psykisk och social hälsa. För att främja personalens hälsa ordnade vi en Må bra-dag förra fredagen.
På schemat bl.a. samarbetsövningar, boxercise och givetvis: bastu! Vid Herrfors är personalens välmående högt prioriterad. Därför satsar vi gärna på dylika evenemang.
Tack till alla som deltog!

boxercise fbfriluftsdag fbsamarbetsovningar 2 fb