Meny

Roger Holm blir Katternökoncernens nya verkställande direktör

Ekon.lic., ingenjör Roger Holm, 48, har utnämnts till Katternökoncernens nya verkställande direktör. Holm tillträder tjänsten den 1.10.2016. Katternökoncernens nuvarande vd Stefan Storholm har meddelat att han går i pension vid årsskiftet.

Roger Holm har sedan år 2011 fungerat som vd för Oy Alholmens Kraft Ab. Innan det har han bl.a. arbetat som direktör på UPM med ansvar för affärsutveckling och business control. Han är också aktiv i olika branschorganisationer såsom Bioenergia ry., Finsk Energi-industri rf. och Finlands näringsliv EK.

Tilläggsuppgifter:
Peter Boström, 044-5509902

Katternökoncernen är en medelstor energikoncern i Österbotten som producerar, distribuerar och säljer elkraft och fjärrvärme. Energileveranserna, som omfattar ca 1,3 TWh/a, går främst till ägarbolagen och koncernbolaget Oy Herrfors Ab för vidareförsäljning till slutkunder och till elbörsen Nordpool. Fjärrvärmeleveranserna i Jakobstad och Ylivieska omfattar ca 300 GWh. Kraftproduktionen sker i lokala vattenkraftverk och i olika produktionsbolag, främst Pohjolan Voima, Alholmens Kraft och EPV Energia. Herrfors bolagen bedriver nätverksamhet via ett eget 110 kV regionnät, samt lokal eldistribution i fyra områden från Vörå i söder till Ylivieska i norr. Katternökoncernens omsättning 2015 var ca 148 milj. € och personalen ca 100.