Meny

Rösta på sponsoreringsprojekt för Vieska Sähkö!


Rösta
på sponsoreringsprojekt för VieskaSähkö! 

Herrfors vision är att göra närregionen till en mer trivsam plats för invånare, gäster och företagare. I oktober lanserar vi en ny produkt, VieskaSähkö, vars syfte är att stöda lokala projekt som bidrar till ökat välmående och trivsel i Ylivieska och Alavieska-området.

Grundavgiften från VieskaSähkö doneras till lokala projekt, som föreslås av t.ex. privatpersoner, företag, föreningar och skolor. När du väljer VieskaSähkö stöder du energigivande möjligheter i din egen region!

Ansökningstiden för VieskaSähkö har tagit slut, och vi tackar alla som skickat in ansökan! Det har kommit flera fina förslag, både från Ylivieska och Alavieska. 

Följande tre ansökningarna har gått vidare till omröstning: 

1. Motoriikkarata oppilaille - Kiviojan koulu 

Kivioja skolas elevkår, till vilken alla elever hör, har samlat in pengar till en motorikbana. Den första delen av banan har redan monterats och insamlingen för nästa del skall påbörjas. Helhetsbudgeten är ca 8 000 euro. Projektets namn och grundidé är ”Insamling via rörlighet”, där eleverna genom sin egen rörelseverksamhet t.ex. under rasterna förtjänar pengar och varje år kan anskaffa en del till banan.


2. Alavieska-City / Filippus Areena

För att liva upp centrum och torget har det kommit önskemål om en fast scen till torget i Alavieska. Scenen skulle fungera som evenemangsestrad för barn, ungdomar, medelålders, äldre och åldringar i området. Alavieska behöver en bas för utomhusevenemang. Namnet baserar sig på Filippus Rajaniemis anmärkningsvärda livsgärning för Alavieskabornas väl. 

VIeskaSahko hakemus Filippa areena2


3. Ylivieska trafikpark

Ylivieska trafikpark har grundats på 80-talet och största delen av bilarna är från den tiden. En uppdatering av parken och anskaffning av nya bilar har nu blivit aktuell, för att man skall kunna säkra verksamheten för trafikparken och barnens populära aktivitet. Detta projekt gagnar alla stadsbor.

mari4

Ansökningarna presenteras också på Herrfors Facebook-sida, där du kan rösta på din favorit genom att skriva projektets namn under VieskaSähkö -inlägget på Herrfors Facebook sida. Omröstningen pågår till den 30.9.2018. 

Arrangören väljer den 3.10.2018 de projekt som sponsoreras. I valen beaktas särskilt följande:

  • Den positiva nytta som sponsoreringen kan ge för Ylivieska och Alavieska-området.
  • Antal röster som ansökningarna har fått.

Herrfors kan dela sponsoreringssumman till antingen ett eller flera projekt.

Läs mera om VieskaSähkö som produkt här: https://www.herrfors.fi/elavtal/privatkunder/vieskasahko/

VieskaSahko FB 1200x627 2