Meny

Ruralias rapport: Herrfors skapade 460 jobb på 20 år

Herrfors och Katternökoncernen har de senaste tjugo åren skapat minst 460 jobb och ökat den privata konsumtionen med minst 430 miljoner euro i Österbotten, framgår av en ny vetenskaplig studie.

Avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet gav energibranschens aktörer nya möjligheter att ta initiativ och skapa affärer. 20 år senare framgår att Herrfors under en närmast obruten tillväxtperiod skapat stora ekonomiska och samhälleliga värden, samtidigt som bolaget steg för steg levererat allt mer och allt grönare el i ett allt bättre vädersäkrat elnät.

Detta visas i den studie, De regionalekonomiska effekterna av Katternökoncernens verksamhet, som gjorts av forskare vid Ruralia-institutet vid Helsingfors universitets enhet i Seinäjoki i samarbete med Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Till exempel har Herrfors enbart efter 2005 ökat BNP inom sitt verksamhetsområde med 60-80 miljoner euro på årsbasis. Sedan 1995 har Herrfors bidragit till en ökning av den privata konsumtionen i Österbotten med minst 430 miljoner euro. Minst 460 jobb har skapats i regionen. Minst 150 miljoner euro har sedan 1995 genererats i skatteintäkter enbart av Herrfors självt, och Herrfors ägare har fått se bolagets värde mångdubblas under samma tid.

Studien nämner också indirekta effekter, som att de andra bolagen i Katternösfären fått tillgång till kostnadseffektiva funktioner inom ramen för sin Katternöanknytning och, genom att ligga under Katternöparaplyet, haft ett skydd mot olika uppköps- och fusionsaktiviteter.

Studien, som presenterades för Herrfors styrelse den 11 september, baseras bland annat på den numeriska regionala jämviktsmodell RegFinDyn som utvecklats av Ruralia-institutet.

Ansvaret för studien ligger hos professor Hannu Törmä. Forskargruppen i övrigt har bestått av forskningschef Jouko Kinnunen och statistiker Elin Sagulin från Ålands statistik- och utredningsbyrå samt forskningsassistent Outi Hakala och projektplanerare Susanna Kujala på Ruralia-institutet.

Studien publiceras under september på svenska och finska inom Ruralias publikationsserie.

En förhandsversion kan laddas ner här.

För närmare upplysningar kontakta Siv Granqvist, ledningens sekreterare inom Herrfors och Katternö.
Bild 1 Ruralia web2

Bildtext:
Herrfors styrelseordförande Peter Boström tar emot rapporten av forskningsassistent Outi Hakala, Ruralia, och forskningschef Jouko Kinnunen, Ålands statistik- och utredningsbyrå.

(Foto: Linda Tallroth-Paananen)