Meny

Vi sänker energipriset från 1.6.2016

Tack vare sjunkande elbörspriser sänker Oy Herrfors Ab energiavgifterna från och med den 1.6.2016 för de elavtal som följer normal prislista. Energiavgiften sänks med cirka 10 % för allmän-, tvåtids- och årstidsel. Grundavgiften förblir oförändrad. Prissänkningen kräver inga åtgärder från kundernas sida.

De nya priserna som träder i kraft den 1.6.2016 finns på vår hemsida, samt fås även som pappersversion från våra kontor.

Våra stora satsningar i förnyelsebar produktion möjliggör nu att vi i fortsättningen förser alla våra privatkunder med enbart grön elenergi oberoende av avtalsform.

Vi önskar alla våra kunder en riktig fin sommar!