Menu

Pitkistä sähkökatkoista saa vakiokorvausta

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen yhtäjaksoisesta pituudesta.                             


Korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon ja päättyy kun vika on saatu korjatuksi. Jos vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin kun korjaus maastossa voidaan turvallisesti aloittaa. Lisäksi keskeytysajan laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan. Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen.


Vakiokorvauksen määrä on käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:
10 % kun katkos kestänyt vähintään 12 tuntia, mutta vähemmän kuin 24 tuntia
25 % kun katkos kestänyt vähintään 24 tuntia, mutta vähemmän kuin 72 tuntia
50 % kun katkos kestänyt vähintään 72 tuntia, mutta vähemmän kuin 120 tuntia
100 % kun katkos kestänyt vähintään 120 tuntia, mutta vähemmän kuin 192 tuntia
150 % kun katkos kestänyt vähintään 192 tuntia, mutta vähemmän kuin 288 tuntia
200 % kun katkos kestänyt vähintään 288 tuntia


Käyttäjälle verkkopalvelun keskeytymisen johdosta kalenterivuoden aikana maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroa. 1.1.2018 lähtien on yksittäisen verkkopalvelun keskeytyksen osalta maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä enintään 2000 euroa. 

Näemme suoraan valvontajärjestelmistämme vakiokorvauksiin oikeutetut asiakkaat. Vakiokorvauksen saamiseksi ei siis tarvitse erikseen tehdä vikailmoitusta. Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun.