Menu

Lomakkeet ja ehdot

Sähköverkkoon liittyminen

Sähkölaitteiston ilmoituslomake
Liite (monimittarikeskus)

Liittymisehdot 1.1.2015 alkaen
Liittymis- ja mittalaitemaksut

Sähkönmyynti

Sähkönmyyntiehdot SME 2014

Sähkönjakelu

Verkkopalveluehdot VPE 2014

Sähköliittymän siirto

Sähkövero

Vakuutus sähköluokka II

Valtakirja

Valtakirja

Kaukolämpö

Sopimus kaukolämpölaskutuksen siirtämisestä

Riidanratkaisu

Erimielisyystilanteissa voit kuluttajana yrittää ratkaista erimielisyyden neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta suosittelee kuluttajan ottavan aluksi yhteyttä kuluttajaneuvontaan