Meny

Elens ursprung

100 % förnybar el till alla privatkunder

Eftersom Herrfors investerat mycket i förnybar produktionskapacitet levererar vi 100 % förnybar el till alla privatkonsumenter. Vi erbjuder även förnybar el till företagskunder som tillval.

Pajdiagrammet föreställer den sålda elens ursprung år 2016 innehållande både försäljningen till privatkunder och företag:

Energikällor 2016

Den elektricitet som Oy Herrfors Ab sålde år 2016 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 43,7 %
  • fossila energikällor 29,3 %
  • kärnkraft 27,0 %

Den år 2016 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 178,3 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,8 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

Herrfors har en bred produktionsportfölj och år 2016 producerades elen från följande energikällor. När vår egen produktion inte räcker till anskaffar vi elen från den nordiska elbörsen.

Produktion 2016