Meny

Elens ursprung

100 % förnybar el till alla privatkunder

Eftersom Herrfors investerat mycket i förnybar produktionskapacitet levererar vi 100 % förnybar el till alla privatkonsumenter. Vi erbjuder även förnybar el till företagskunder som tillval.

Den elektricitet som Oy Herrfors Ab sålde år 2017 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 46 %
  • fossila energikällor 27 %
  • kärnkraft 27 %

Den år 2017 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 164,3 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,75 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

Herrfors har en bred produktionsportfölj och år 2017 producerades elen från följande energikällor. När vår egen produktion inte räcker till anskaffar vi elen från den nordiska elbörsen

produktion