Företagskunder

Företagskunder

Rätt elprodukt för ditt företag

För oss på Herrfors är det viktigt att kunna erbjuda ditt företag just den elprodukt som ni behöver. Vi erbjuder el till konkurrenskraftiga priser, producerad på ett miljövänligt sätt i vår region. För oss är det också viktigt att finnas till hands för ditt företag. Kontakta oss om du vill veta mera eller har frågor om våra tjänster.

Jaana Gäddnäs, elförsäljningschef
(06) 781 5321 / 044 781 5321
förnamn.efternamn@katterno.fi

Du kan också fylla i formuläret här, så kontaktar vi dig.

För att anslutningen till elnätet ska löpa smidigt behöver du beakta några saker. Läs gärna här om hur anslutningen går till. Du är också välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Bjarne Sandstedt, planeringschef
(Pedersöre, Terjärv, Oravais, Vörå-Maxmo)
(06) 781 5340
förnamn.efternamn@katterno.fi

Peter Nyman, planeringschef
(Jakobstad)
(06) 781 5376
förnamn.efternamn@katterno.fi

Ari Sorvisto, kundbetjäningschef
(Ylivieska, Alavieska)
(08) 411 0437
förnamn.efternamn@katterno.fi

Anslutning till fjärrvärmenätet

Fjärrvärme är ett energieffektivt och miljövänligt uppvärmningssätt, som lämpar sig för både nya och äldre byggnader, egnahemshus så väl som byggnader för företag. Fjärrvärme har många fördelar för användaren:

Herrfors erbjuder möjligheter att ansluta hus till fjärrvärmenätet i Ylivieska. Varje nytt anslutningsobjekt behandlas separat, för att undersöka om det är ändamålsenligt och ekonomiskt möjligt att bygga ut fjärrvärmenätet till just det objektet.

Byggnader i närheten av fjärrvärmenätet (ett avstånd på < 50 meter) kan anslutas till nätet. Ju längre borta ifrån nätet byggnaderna befinner sig, desto större bör deras sammanlagda beställningseffekt vara för att anslutningen ska vara ekonomiskt genomförbar.

Vi ger gärna tilläggsinformation om frågor kring anslutning:

Matti Pinola, värmechef
050 556 6739
förnamn.efternamn@katterno.fi

Tommi Salo, kraftverkschef
044 781 5399
förnamn.efternamn@katterno.fi

Information om fjärrvärme hittar du på finska, på adressen www.kaukolämpö.fi

Elskatt, klass 1 och 2

En del av priset för elöverföring utgörs av skatt, som i sin tur består av accis på elström och en försörjningsberedskapsavgift.

Till elskatteklass 1 hör största delen av elkonsumenterna, så som privata hushåll, jord- och skogsbruk, byggverksamhet och serviceproducenter.

Till elskatteklass 2 hör producerande industri och växthusodlare.

Alla elkunder inom industri och växthusnäring kan göra en anmälan om förflyttning till en lägre elskatteklass. Den görs skriftligen till eldistributionsbolaget.

Tullens kundanvisning angående elskatt 2015 (finsk).

Tullens kundanvisning angående elskatt 2014 (svensk).

Elskatt (fr.o.m. 1.1.2014):

Elskatteklass 1
Med moms 24%: 2,3597 cent/kWh

Elskatteklass 2
Med moms 24%: 0,8717 cent/kWh

Elskatt (fr.o.m. 1.1.2015):

Elskatteklass 1
Med moms 24%: 2,7937 cent/kWh

Elskatteklass 2
Med moms 24%: 0,8717 cent/kWh