Meny

Företagskunder

4tips power outage 210417

Rätt elavtal för ditt företag

Vilket slags elavtal passar ditt företag bäst? Vi kan elhandel och finns till hands när du har frågor. Herrfors erbjuder el till konkurrenskraftiga priser, producerad på ett miljövänligt sätt i vår region. Välkommen att kontakta oss!

Robin Holländer, elförsäljningschef
044 781 5364

Jaana Gäddnäs, elförsäljningschef
(06) 781 5321 / 044 781 5321

Johanna Övergaard, Key Account Manager
044 781 5328 

förnamn.efternamn@katterno.fi

Du kan också fylla i formuläret här, så kontaktar vi dig.

Anslutning till elnätet

För att anslutningen till elnätet ska löpa smidigt behöver du beakta några saker. Läs gärna här om hur anslutningen går till. Du är också välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Tommy Bäck, planeringschef
(Pedersöre, Terjärv, Oravais, Vörå-Maxmo)
(06) 781 5356 / 044 7815 356

Henrik Snellman, utvecklingschef
(Jakobstad, Larsmo)
(06) 781 5368 / 044 7815 368

Ari Sorvisto, kundbetjäningschef
(Ylivieska, Alavieska)
(08) 411 0437

förnamn.efternamn@katterno.fi

Anslutning till fjärrvärmenätet

Fjärrvärme är ett energieffektivt och miljövänligt uppvärmningssätt, som lämpar sig för både nya och äldre byggnader, egnahemshus så väl som byggnader för företag. Fjärrvärme har många fördelar för användaren:

Herrfors erbjuder möjligheter att ansluta hus till fjärrvärmenätet i Ylivieska och Jakobstad. Varje nytt anslutningsobjekt behandlas separat, för att undersöka om det är ändamålsenligt och ekonomiskt möjligt att bygga ut fjärrvärmenätet till just det objektet.

Byggnader i närheten av fjärrvärmenätet (ett avstånd på < 50 meter) kan vanligtvis anslutas till nätet. Ju längre borta ifrån nätet byggnaderna befinner sig, desto större bör deras sammanlagda beställningseffekt vara för att anslutningen ska vara ekonomiskt genomförbar.

Vi ger gärna tilläggsinformation om frågor kring anslutning:

Ronny Forsman, fjärrvärmeansvarig, Jakobstad
06 7815 387 / 044 7815 387

Jonas Asplund, fjärrvärmeingenjör, Jakobstad
044 7815 331

Pekka Nevalainen, fjärrvärmeansvarig, Ylivieska
044 781 5379

Tommi Salo, kraftverkschef, Ylivieska
044 7815 399

förnamn.efternamn@katterno.fi

Information om fjärrvärme hittar du på finska, på adressen www.kaukolämpö.fi

Elskatt, klass 1 och 2

En del av priset för elöverföring utgörs av skatt, som i sin tur består av accis på elström och en försörjningsberedskapsavgift.

Till elskatteklass 1 hör största delen av elkonsumenterna, så som privata hushåll, jord- och skogsbruk, byggverksamhet och serviceproducenter.

Till elskatteklass 2 hör producerande industri och växthusodlare.

Alla elkunder inom industri och växthusnäring kan göra en anmälan om förflyttning till en lägre elskatteklass. Den görs skriftligen till eldistributionsbolaget.

Tullens kundanvisning angående elskatt.

Elskatt (fr.o.m. 1.1.2015):

Elskatteklass 1
Med moms 24%: 2,7937 cent/kWh

Elskatteklass 2
Med moms 24%: 0,8717 cent/kWh