Priser

Här kan du se våra priser för elenergi, elöverföring och fjärrvärme.

Elenergi

Elöverföring (Herrfors Nät-Verkko)

Fjärrvärme

Serviceavgifter


För hjälp med att hitta just det pris du behöver, kontakta vår elhandel eller våra fjärrvärmeansvariga.