Meny

Fjärrvärme, Jakobstadsområdet

Fjärrvärmepriser, Jakobstadsområdet

Värmetariffer fr.o.m. 1.5.2015 (moms 0%)

Grundavgift

Grundavgiften fastställs på basen av uppvärmd byggnadsvolym enligt följande (konstanten k är 0,25 för tillfället):

Byggnadsvolym V (m3) Grundaviftens (euro) beräkningsformel
-1000 k x (450 + 2,3 x V)
1001-3000 k x (750 + 2,0 x V)
3001-8000 k x (1950 + 1,6 x V)
8001- k x (5150 + 1,2 x V)

Om de fasta kostnadernas prisnivå ändras kan avgiften justeras genom att konstanten k ändras. Den justerade avgiften gäller fr.o.m. följande faktureringsperiod.

För andra byggnader än nya bostadshus beräknas grundavgiften genom att använda en modifierad byggnadsvolym. Den fås genom att dividera värmebehovets toppeffekt med 29 W/m3.

Energiavgift

För närvarande är energipriset 46,68 euro/megawattimme (MWh).

Till dessa avgifter fogas 24% moms.

Mera information fås av Ronny Forsman, tel. 06-7815 387.