Meny
ANSLUTNINGSAVGIFT 1.6.2015
  Beställt vattenflöde V / m³/h
  min max €/år
GRUPP 1 0,2 0,5 Kr x K1 x ( 1 080,00 + 5 400,00 x V)
GRUPP 2 0,5 1,5 Kr x K1 x ( 1 350,00 + 4 860,00 x V)
GRUPP 3 1,5 4
Kr x K1 x ( 2 970,00 + 3 780,00 x V)
GRUPP 4 4 10 Kr x K1 x ( 7 290,00 + 2 700,00 x V)
GRUPP 5 10   Kr x K1 x ( 18 090,00 + 1 620,00 x V)
För egnahemshus gäller V = 0,20 m³/h (anslutningsavgift 3200,00€ moms 24%)
 
Kr är en kostnadskoefficient för fjärrvärmeanläggningar och -ledningar
Fr.o.m. 1.6.2015 är koefficienten 1,15
K1 är en koefficient som beror på fastighetens placering och fjärrvärmeanläggningens ålder
  * Nya fastigheter K1 0,2 … 2,0
  * Gamla fastigheter K1 0,5 … 1,5
Alla priser är utan moms.
GRUNDAVGIFT 1.2.2011
  Beställt vattenflöde V / m³/h
  min max €/ÅR
GRUPP 1 0 0,5 Ky x ( 62,00 + 1 200,00 x V )
GRUPP 2 0,5 1,5 Ky x ( 103,00 + 1 118,00 x V )
GRUPP 3 1,5 4
Ky x ( 724,00 + 704,00 x V )
GRUPP 4 4 10 Ky x ( 1 220,00 + 580,00 x V )
GRUPP 5 10   Ky x ( 4 540,00 + 248,00 x V )
Vattenflöde V m³/h
Ky är en koefficient vars storlek beror på fjärrvärmeanläggningarnas fasta kostnader Fr.o.m. 1.2.2011 är koefficienten 1,2
Grundavgiften för egnahemshus beräknas enligt Ky x 231,57 €/år (moms 0%)
 
Alla priser är utan moms.
ENERGIAVGIFT 1.11.2012
Energiavgiften är 50,41 € / MWh Moms 0%
  62,51 € / MWh Moms 24%