Meny

Ångerrätt, elavtal

Du har som privatkund rätt att frånträda tecknat elavtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Om du väljer att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i blanketten nedan.