Meny

Spotpris - Marknadsanpassad el

Vad är det frågan om - passar det mig?

Om du väljer en Spot-produkt från oss betyder det att ditt elpris är rörligt och följer elmarknadens svängningar. Marknadspriset kan variera kraftigt under året och till och med under dygnets timmar. Om du har möjlighet att påverka din egen elkonsumtion kan du styra din mest energiintensiva förbrukning till dygnets billigare timmar och därigenom påverka slutsumman på din elfaktura. För de som köper el till fast pris är priset detsamma under dygnets alla timmar.

Vad är det som påverkar elpriset?

Eftersom det handlar om en produkt som köps och säljs på en marknad så är det tillgång och efterfrågan som styr elpriset. Typiska saker som påverkar energipriset är vädret, vattensituationen, störningar i elproduktionen eller överföringen samt relevanta världspolitiska händelser.


Hur bestäms mitt elpris?

Elpriset bestäms utgående från energipriset på den nordiska elbörsens (Nord Pool) timpris för Finlands prisområde, som varierar timme för timme. På detta pris tillkommer mervärdesskatt samt marginal som sedan multipliceras med din energiförbrukning under motsvarande timme.


Om jag ångrar mig?

Inga problem! Det går bra att byta till en annan av våra elprodukter om du så önskar. Bytet är kostnadsfritt en gång om året. Det nya priset träder i kraft 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande om ändring.

Hur kommer jag igång?

Tag kontakt med våra elförsäljare så ordnar vi med saken! Du når oss på adressen jaana.gaddnas@katterno.fi eller på telefonnummer 044-7815 321


Vill du veta mera?

Energipriset bestäms utifrån den nordiska elbörsens (Nord Pool) timpris för Finlands prisområde. Till detta pris läggs moms och en marginal, tillsammans utgör detta det pris du betalar för din energi. Notera att energipriset inte inkluderar överföring.

Elens ursprung är en kombination av olika produktionsformer.

Om du har en smarttelefon rekommenderar vi att du hämtar och installerar vår mobilapplikation Herrfors 24/7 eller Fingrids applikation Tuntihinta för att enkelt kunna hålla koll på elpriset. Du hittar båda på Google Play eller Apple Store.

Om du är nätkund hos oss är du välkommen att följa med din egen elförbrukning via vår egen www-portal

Du kan också följa med utvecklingen av Spot-priserna via våra webbsidor på adressen https://www.herrfors.fi/kundservice/e-tjanster/spotpriser/