Meny

Våra elprodukter


ALLMÄN EL

Anpassad för egnahemshus och andra användare med måttlig elförbrukning.

BOSTADSEL

För småförbrukare där flera bostäder finns på samma anslutning, till exempel radhus och lägenheter i våningshus. För nya anslutningar har produkten ersatts av allmän el. 

GRÖN EL

Vi levererar 100 % förnybar el till alla privatkunder och vi erbjuder även företagskunder förnybar el som tillval. Genom att välja grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion. Grön el är producerad med till exempel vindkraft, småskalig vattenkraft eller i kraftverk som drivs med biobränsle.

VINDKRAFT

Väljer du alternativet vindkraft stöder du utvecklingen av miljövänlig vindkraft. Katternö producerar och utvecklar vindkraft tillsammans med olika samarbetspartners på många orter i Finland.

TVÅTIDSEL

Dagström och nattström mäts separat, eftersom nattström i allmänhet har ett lägre pris än dagström. Ett alternativ i synnerhet för den som under dygnet har ett jämnare elbehov, som till exempel bor i egnahemshus med elvärme eller den som har ett större lantbruk. Dagström mäts kl. 7-22 och nattström kl. 22-7.

ÅRSTIDSEL

Bra för den som har stor årsförbrukning, men relativt liten elförbrukning under normala förbrukningstoppar (dagtid under vinterhalvåret). Ett alternativ för företag och för egnahemshus med accumulerande elvärme som är bortkopplad dagtid. Energiavgiften för vintervardag används under tiden 1.11-31.3 förutom på söndagar, och energiavgiften för annan tid används under årets övriga tid inklusive söndagar vintertid.

ÅRSTIDSEL MED SPÄRRTID

Årstidsel (se ovan) som spärras för en viss tid på dygnet och för viss användning.