Våra elprodukter


ALLMÄN EL

Anpassad för egnahemshus och andra mindre användare.

BOSTADSEL

För småförbrukare där flera bostäder finns på samma anslutning, till exempel radhus och lägenheter i våningshus.

GRÖN EL

Genom att välja grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion. Grön el är producerad med till exempel vindkraft, småskalig vattenkraft eller i kraftverk som drivs med biobränsle.

VINDKRAFT

Väljer du alternativet vindkraft stöder du utvecklingen av miljövänlig vindkraft. Katternö producerar och utvecklar vindkraft tillsammans med olika samarbetspartners på många orter i Finland.

TVÅTIDSEL

Dagström och nattström mäts separat, eftersom nattström i allmänhet har ett lägre pris än dagström. Ett alternativ i synnerhet för den som under dygnet har ett jämnare elbehov, som till exempel bor i egnahemshus med elvärme eller den som har ett större lantbruk.

ÅRSTIDSEL

Bra för den som har stor årsförbrukning, men relativt liten elförbrukning under normala förbrukningstoppar (dagtid under vinterhalvåret). Ett alternativ för företag och för egnahemshus med accumulerande elvärme som är bortkopplad dagtid.

ÅRSTIDSEL MED SPÄRRTID

Årstidsel som spärras för en viss tid på dygnet och för viss användning.