Meny

VieskaSähkö

El producerad lokalt i det närliggande kraftverket, verkar det intressant?

Herrfors vision är att göra närregionen till en mer trivsam plats för dess invånare, gäster och företagare. I oktober lanserar vi en ny produkt, VieskaSähkö, vars syfte är att stöda lokala projekt som bidrar till ökat välmående och trivsel i Ylivieska och Alavieska-området.

Grundavgiften från VieskaSähkö doneras till lokala projekt, som t.ex. privatpersoner, företag, föreningar och skolor kan ge förslag till. När du väljer VieskaSähkö stöder du energigivande möjligheter till regionen!

Mera energi och livskraft till samhället!

Bekanta dig med reglerna och sänd in en ansökan. 

Ansökningarna kan lämnas in på Herrfors internetsidor under tiden 7.6.2018–31.8.2018. Tävlingsarrangören tar emot sponsoreringsansökningarna och väljer ut de bästa inför den andra urvalsomgången. De ansökningar som går till andra omgången presenteras på arrangörens internetsidor och sociala mediekanaler, och mellan projekten ordnas en omröstning på nämnda kanaler. Omröstningen pågår till den 30.9.2018. Arrangören väljer den 3.10.2018 de projekt som sponsoreras. I valen beaktas särskilt följande:

  • Den positiva nytta som sponsoreringen kan ge för Ylivieska och Alavieska-området.
  • Antal röster som ansökningarna har fått.

Arrangören kan dela sponsoreringssumman till antingen ett eller flera projekt.

Läs mer om reglerna

vieskan-voima

Ylivieska kraftverk

 

Ibruktagningsår 1994
Effekt, el       6,5 MW
Effekt, värme 20 MW
Elproduktion  26000 MWh/år
Bränsle Träflis och torv

Föreslå ett projekt!

Alla energigivande Vieska-projekt kan ansöka om sponsorering.

Allmän information
Bilagor
Bilagor kan skickas till herrfors@katterno.fi, ange projektets namn som referens.
Kontaktuppgifter (syns endast för tävlingsarrangören)