Meny

Överföringspriser 1.1.2018

Herrfors pris för elenergi fr.o.m 1.1.2018. Priserna gäller inom Herrfors distributionsområde. I alla prisuppgifter ingår 24% moms.

   
BOSTADSEL, lokaler i rad- o höghus Inkl. moms.
Grundavgift 1 x 25,35 A 98,37 €/år
Energiavgift 3,88   c/kWh
   
ALLMÄN EL A, GRUNDAVGIFT €/år
1-3 x 25 A 160,95
3 x 35 A 236,28
3 x 50 A 424,46
3 x 63 A 612,81
3 x 80 A 877,15
3 x 100 A 1141,69
3 x 125 A 1639,26
3 x 160 A 2137,21
3 x 250 A 4417,38
Energiavgift 3,88 c/kWh
   
ALLMÄN EL B, GRUNDAVGIFT €/år
3 x 25 A 343,66
3 x 35 A 550,45
3 x 50 A 776,90
3 x 63 A 1085,17
3 x 80 A 1468,02
3 x 100 A 1851,20
Energiavgift 2,93 c/kWh
   
VINDKRAFT, GRUNDAVGIFT €/år
25 A 160,95
Energiavgift 3,88 c/kWh
   
TVÅTIDSEL, GRUNDAVGIFT €/år
3 x 25 A 350,51
3 x 35 A 519,40
3 x 50 A 760,02
3 x 63 A 995,14
3 x 80 A 1326,72
3 x 100 A 1660,53
3 x 125 A 2226,80
3 x 160 A 2916,89
3 x 250 A 6135,50
Energiavgift, dag 3,04 c/kWh
Energiavgift, natt 1,90 c/kWh
   
ÅRSTIDSEL, GRUNDAVGIFT €/år
3 x 25 A 328,86
3 x 35 A 439,35
3 x 50 A 642,64
3 x 63 A 840,65
3 x 80 A 1269,77
3 x 100 A 1611,58
3 x 125 A 2018,52
3 x 160 A 2502,76
Energiavgift, vintervardag 3,57 c/kWh
Energiavgift, övrig tid 1,90 c/kWh
   
ÅRSTIDSEL MED SPÄRRTID, GRUNDAVGIFT  €/år
3 x 25 A 328,86
3 x 35 A 439,35
3 x 50 A 642,64
3 x 63 A 840,65
3 x 80 A 1269,77
3 x 100 A 1611,58
3 x 125 A 2018,52
3 x 160 A 2502,76
Energiavgift vintervardag 3,57 c/kWh
Energiavgift övrig tid 1,90 c/kWh
   
EFFEKTEL lågspänning  
Grundavgift 56,62 €/mån 
Effektavgift 2,38 €/kW,mån 
Relativ effektavgift 3,91 €/kVAr,mån 
Energiavgift 1-tid 2,79 c/kWh 
Energiavgift dag 2,79 c/kWh 
Energiavgift natt 2,04 c/kWh 
   
EFFEKTEL lågspänning, 4-tid  
Grundavgift 63,95 €/mån 
Effektavgift 2,38 €/kW,mån 
Relativ effektavgift 3,91 €/kVAr,mån 
Energiavgift vintervardag 3,13 c/mån 
Energiavgift vinternatt + helg 2,00 c/mån 
Energiavgift sommarvardag 2,42 c/mån 
Energiavgift sommarnatt + helg 2,00 c/mån 
   
EFFEKTEL högspänning   
Grundavgift  273,95 €/mån 
Effektavgift  2,13 €/kW,mån 
Relativ effektavgift  3,91 €/kVAr,mån 
Energiavgift vintervardag 2,32 c/kWh 
Energiavgift vinternatt + helg 1,61 c/kWh 
Energiavgift sommarvardag 2,00 c/kWh 
Energiavgift sommarnatt + helg 1,61 c/kWh 
   
ELSKATTER  
Klass I 2,794 c/kWh
Klass II 0,872 c/kWh