Alla elöverföringspriser, Jakobstad 1.1.2017

Herrfors pris för elöverföring fr.o.m 1.1.2017. Priserna gäller inom Jakobstads distributionsområde. I alla prisuppgifter ingår 24% moms. Läs mer om våra elprodukter.

ALLMÄN EL, GRUNDAVGIFTER €/år
1 x 25 ... 35 A 103,41
3 x 25 A 117,44
3 x 35 A 223,30
3 x 63 A 375,04
3 x 80 A 507,68
3 x 100 A 793,34
3 x 125 A 1258,82
3 x 160 A 1730,68
3 x 200 A 1897,99
Energiavgift 2,14 c/kWh
   
TVÅTIDSEL, GRUNDAVGIFTER €/år
3 x 25 A 200,23
3 x 35 A 320,09
3 x 63 A 527,98
3 x 80 A 732,02
3 x 100 A 1081,44
3 x 125 A 1351,80
3 x 160-200 A 1823,66
Energiavgift, dag 1,96 c/kWh
Energiavgift, natt 0,86 c/kWh
   
LÅGSPÄNNINGSEFFEKTTARIFF  
Grundavgift 488,43 €/år
Aktiv effektavgift 17,97 €/kW,år
Reaktiv effektavgift 28,31 €/kvar,år
Dagenergiavgift 1,66 c/kWh
Nattenergiavgift 0,86 c/kWh
   
HÖGSPÄNNINGSEFFEKTTARIFF  
Grundavgift 1313,54 €/år
Aktiv effektavgift> 15,31 €/kW,år
Reaktiv effektavgift 28,31 €/kvar,år
Dagenergiavgift 1,22 c/kWh
Nattenergiavgift 0,68 c/kWh
   
ARBETSPLATSCENTRALER  
Kopplingsavgift (25 - 63A) 100,00 €
Kopplingsavgift > 63 A 50,00 €/h
Hyra 2,00 €/dag
Energiavgift 2,14 c/kWh
   
ELSKATTER  
Klass I 2,7937 c/kWh
Klass II 0,8717 c/kWh

Pris åt effektkunder enligt skild offert.

Reaktiv effekt faktureras för den del som överskrider 20% av aktiva effekten.