Meny

Överföringspriser, Jakobstadsområdet 1.1.2018

Herrfors pris för elöverföring fr.o.m 1.1.2018. Priserna gäller inom Jakobstads distributionsområde. I alla prisuppgifter ingår 24% moms. Läs mer om våra elprodukter.

ALLMÄN EL, GRUNDAVGIFTER €/år
1 x 25 ... 35 A 118,92
3 x 25 A 135,06
3 x 35 A 256,80
3 x 63 A 431,30
3 x 80 A 583,83
3 x 100 A 912,34
3 x 125 A 1447,64
3 x 160 A 1990,28
3 x 200 A 2182,69
Energiavgift 2,27 c/kWh
   
TVÅTIDSEL, GRUNDAVGIFTER €/år
3 x 25 A 230,26
3 x 35 A 368,10
3 x 63 A 607,18
3 x 80 A 841,82
3 x 100 A 1243,66
3 x 125 A 1554,57
3 x 160-200 A 2097,21
Energiavgift, dag 2,08 c/kWh
Energiavgift, natt 0,91 c/kWh
   
LÅGSPÄNNINGSEFFEKTTARIFF  
Grundavgift 561,69 €/år
Aktiv effektavgift 20,67 €/kW,år
Reaktiv effektavgift 32,56 €/kvar,år
Dagenergiavgift 1,71 c/kWh
Nattenergiavgift 0,91 c/kWh
   
HÖGSPÄNNINGSEFFEKTTARIFF  
Grundavgift 1510,57 €/år
Aktiv effektavgift> 17,61 €/kW,år
Reaktiv effektavgift 32,56 €/kvar,år
Dagenergiavgift 1,29 c/kWh
Nattenergiavgift 0,72 c/kWh
   
ARBETSPLATSCENTRALER  
Kopplingsavgift (25 - 63A) 100,00 €
Kopplingsavgift > 63 A 50,00 €/h
Hyra 2,00 €/dag
Energiavgift 2,27 c/kWh
   
ELSKATTER  
Klass I 2,7937 c/kWh
Klass II 0,8717 c/kWh

Reaktiv effekt faktureras för den del som överskrider 20% av aktiva effekten.