Meny

Serviceavgifter

Serviceavgifter (inkl. moms 24%)

Gäller fr.o.m 1.3.2018

 

Arbetscentraler (25-63 A)

   

Hyra

 

2,00€ / dygn

Från- och/eller inkoppling

 

80,00€ / gång

Från- och/eller inkoppling>63A  

55,80€ / h

     

Faktureringstjänster

   

Kundspecifik mindre utredning (fakturor, anslutningsavgifter)

 

12,00€

Mera omfattande av kunden begärd utredning (utredning av elavgifter, förbrukningsanalys)

 

40,00€/h

Betalningspåminnelser (moms 0%)

 

5,00€

Förseningsränta enligt räntelagen    
     

Indrivningsavgifter

   

Kundspecifikt meddelande om frånkoppling

 

15,00€

Skriftligen uppgjord betalningsplan

 

10,00€

Avbrytande av elleverans under arbetstid

 

80,00€

Återinkopplingsavgift under arbetstid

 

80,00€

Indrivningsbesök hos kunden

 

 

80,00€

 

Påkoppling

Snabbpåkoppling (ifall påkopplingen bör göras under samma arbetsdag)

- utanför arbetstid är minimikostnaden 150 euro

Påkoppling under följande arbetsdag

Från- och/eller inkoppling >63A  

Onödig utryckning till arbetsplats

Onödig utryckning betyder att Herrfors Nät-Verkko Oy Ab i onödan åkt
ut till en arbetsplats där kopplingsarbete ännu inte kan utföras p.g.a.
att förarbetet är på hälft.
                                                              

 

 

80,00€ 

 

0,00€ 


55,80€/h

100,00€ / gång

Övriga tjänster

   

Kabelvisning med kort varsel (mindre än 2 vardagar)

 

55,80€/h

Installationer och reparationer

 

55,80€/h

Mera krävande reparationsarbeten

 

70,00€/h

Konsulttjänster, belastnings- och kvalitémätningar

 

80,00€/h

Av kunden begärd mätargranskning, ifall att mätaren mäter korrekt

 

90,00€

Övriga förändringar (elprodukt, mätare, huvudsäkring, styrenhet)

 

80,00€

Arbeten som utförs utanför arbetstiden (arbetstid 8:00-16:00) faktureras enligt uppkomna kostnader.

Tjänster som säljs enligt offert faktureras enligt offert, tilläggstjänster till offerten enligt prislista.