Meny

Ska du bygga hus?

Ska du bygga hus? Här är vår guide till hur du skaffar elanslutning eller fjärrvärme.

Anslutning till elnätet

Kontakta oss genast då du vet att du ska bygga ett hus och behöver en elanslutning. Från det att du beställt en elanslutning tar det oftast 4–12 veckor innan du är ansluten. Om det är fråga om stora anslutningar utanför befintligt elnät kan leveranstiden vara betydligt längre.

För att anslutningen till elnätet ska löpa smidigt behöver du beakta några saker. Läs gärna här om hur det går till.

Ladda ner guiden som PDF

Du är också välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Johan Sundholm, anslutningar
(Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Terjärv, Oravais, Vörå-Maxmo)
044-7815 332
förnamn.efternamn@katterno.fi

Ari Sorvisto, kundbetjäningschef
(Ylivieska, Alavieska)
(08) 411 0437
förnamn.efternamn@katterno.fi

Hur kommer jag igång?

För att vi ska kunna planera anslutningen behöver vi förhandsuppgifter om byggplatsen, anslutningens storlek, när anslutningen behövs, planerat uppvärmningssätt och huvudcentralens (mätarcentralens) placering. Uppgifterna finns i byggnadens situationsplan och i elplaneringen. I första skedet kan det räcka med någon form av karta som visar byggplatsens placering. Vid behov kommer vi överens om gemensamt besök på platsen för att klargöra möjliga matningsriktningar, lämplig placering för huvudcentralen och annat.

Vilka uppgifter behövs?


För att göra ett anslutningsavtal behöver vi följande uppgifter:

 • är det frågan om en ny anslutning eller en förändring av en existerande anslutning
 • byggarens namn, personsignum och telefonnummer samt faktureringsadress och byggplatsens adress
 • registernummer och tomtnummer
 • anslutningens storlek
 • uppgifter om uppvärmningssätt och hur elförbrukningen ska mätas
 • anslutningstidpunkt
 • fastighetens användningsändamål, t.ex. egnahem eller fritidshus
 • närmaste plats/adress där elanslutning finns
 • en situationsplan eller en karta över byggplatsen, där anslutningsplatsen/förbrukningsplatsen syns

Anslutningsvillkor från och med 1.1.2015

Jordtag för byggnader


Enligt elsäkerhetsstandarderna skall varje byggnad som ansluts till elnätet förses med ett jordtag (jordningselektrod). Jordtagets uppgift är att minska de beröringsspänningar som kan uppstå i byggnaden i en felsituation.

Som jordtag ska i första hand användas en jordningselektrod som är inbyggd i, under eller strax utanför byggnadens grundkonstruktion. Eftersom jordtaget ska göras i samband med grundningsarbetet är det viktigt att byggaren i god tid innan byggarbetena inleds kontaktar sin elentreprenör eller någon annan sakkunnig entreprenör.

Hyr en elcentral för byggarbetsplatsen

Herrfors hyr ut elcentraler som kan användas på byggplatsen under byggtiden innan din slutliga huvudcentral är på plats. Kontakta oss på telefonnummer (06) 781 5300.

Anslutningsjordkabel

Din byggnad och elnätet i närheten av tomtgränsen kopplas samman med hjälp av en anslutningsjordkabel. Herrfors kan utföra arbetet enligt olika alternativ: vi kan gräva och lägga ned anslutningsjordkabeln ända fram till byggnaden eller leverera jordkabeln och överlåta åt byggaren att ordna nedgrävningen. Alternativt kan din elentreprenör både leverera jordkabeln och ta hand om nedgrävningen.

Tillvägagångssättet varierar beroende på hur och var du bygger.

Elförbrukningsmätare enligt behov

Mätartypen och hur förbrukningen skall uppmätas (1-tid eller 2-tid, det senare innebär dag- och nattel) anpassas utgående från uppvärmningssätt och din uppskattade årsförbrukning på förbrukningsplatsen. Mätaren levereras av Herrfors i samband med inkopplingen till elnätet.

Inkoppling till elnätet

Inkoppling till elnätet sker på basen av den inkopplings- och mätarbeställning som din elentreprenör gör hos oss, en så kallad registeranmälan. Den kan i första skedet omfatta bara huvudcentralen/mätarcentralen som din elentreprenör installerat och granskat enligt elsäkerhetsstandarden.

Beställningsblanketten finns här

Bilaga till beställningsblanketten finns här (Flermätarcentral)

Inkopplingen förutsätter vanligtvis att det har uppgjorts ett anslutningsavtal mellan byggaren och Herrfors.

Vad kostar anslutningen?

Prisuppgifter för elanslutning och mätapparatur hittar du här:

Anslutnings- och mätapparatpriser

Anslutning till fjärrvärmenätet

Fjärrvärme är ett energieffektivt och miljövänligt uppvärmningssätt, som lämpar sig för både nya och äldre byggnader, egnahemshus så väl som byggnader för företag. Fjärrvärme har många fördelar för användaren:

 • Trygg, leveranssäker och användarvänlig
 • Boendekomfort med jämn rumsvärme
 • Alltid tillgång till varmt vatten
 • Energisparande

Herrfors erbjuder möjligheter att ansluta hus till fjärrvärmenätet i Jakobstad och Ylivieska. Varje nytt anslutningsobjekt behandlas separat, för att undersöka om det är ändamålsenligt och ekonomiskt möjligt att bygga ut fjärrvärmenätet till just det objektet.

Vi ger gärna tilläggsinformation om frågor kring anslutning:

Pekka Nevalainen, fjärrvärmeansvarig
044 781 5379
förnamn.efternamn@katterno.fi

Tommi Salo, kraftverkschef
044 781 5399
förnamn.efternamn@katterno.fi

Ronny Forsman, avdelningsansvarig (Jakobstad)
(06) 781 5387
förnamn.efternamn@katterno.fi

Jonas Asplund, fjärrvärmetekniker (Jakobstad)
044 781 5331
förnamn.efternamn@katterno.fi

Information om fjärrvärme hittar du på finska på adressen: www.kaukolämpö.fi