Meny

Faktureringsadresser

Adresser för elektronisk fakturering

Bolag FO-nummer OVT Förmedlare Förmedlarkod
Oy Herrfors Ab  0180010-6  003701800106  CGI 003703575029 
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab  2127951-4  003721279514  CGI  003703575029 
Oy Katternö Ab 0181646-6  003701816466  CGI  003703575029 
Katternö Kraft Oy Ab  2070530-7  003720705307  CGI  003703575029 
Oy Perhonjoki Ab  0180034-1  003701800341  CGI  003703575029 
Katternö Kärnkraft Oy Ab  2452776-8  003721527768  CGI  003703575029 

 

Pappersfakturor

Bolag Faktureringsadress
Oy Herrfors Ab

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad 

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

Oy Katternö Ab

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

Katternö Kraft Oy Ab

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

Oy Perhonjoki Ab

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

Katternö Kärnkraft Oy Ab

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

 

E-post fakturor

laskut@katterno.fi

Samma adress gäller för alla bolagen