Katternökonserni Mikä Katternö on?

Paikallista voimaa

Oy Katternö Ab on paikallisomisteinen energiakonserni, joka kantaa vastuun koko energiaketjusta alkaen voimantuotannosta energialähteen äärellä ja päättyen toimitukseen loppuasiakkaalle. Paikallisuus luo perustan kaikelle toiminnallemme. Koska tunnemme paikalliset olosuhteet, pystymme rakentamaan tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja toimimaan häiriötilanteissa nopeasti.

 

Lähtökohtanamme on, että aktiivisten ihmisten ja menestyvien yritysten energiankulutus jatkaa kasvuaan alueellamme. Meidän on kyettävä takaamaan sähköä ja lämpöä kilpailukykyisin hinnoin asiakkaillemme. Omavaraisuutemme energian suhteen on tärkeä tekijä. Se edellyttää toiminnalta riittävää kokoa, laajoistakin investoinneista selviämistä ja suunnitelmien laatimista erittäin pitkälle aikavälille.

 

Ympäristöstä huolehtiminen on itsestäänselvyys. Rakennamme toimintamme energiaa säästävien, pitkällä aikavälillä kestävien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen pohjalle. Paikallisesti tuotetut biopolttoaineet, sahausjätteet ja muut jätteet, ovat priorisointilistallamme korkealla energialähteinä. Panostamme kaukolämmön tuotantoon ja suosittelemme lämpöpumppujen käyttöä. Kannamme myös poliittisen vastuumme panostamalla hiilidioksidittomaan tuotantoon EU:n ja Suomen hallituksen viitoittamien tavoitteiden mukaisesti.