Sähkön alkuperä

 

Oy Herrfors Ab:n myymän sähkön alkuperä vuonna 2022, ja se voidaan jakaa seuraaviin energialähteisiin:​

 

  • uusiutuvat energialähteet 66,4 %
  • fossiiliset energialähteet 26,6 %
  • ydinvoima 6,9 %


​​Vuonna 2022 myydyn sähkön hiilidioksidipäästöt olivat 178,99 g/kWh. Sähköntuotannon yhteydessä käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,23 mg/kWh. 

 

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitus koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Kokonaisjakauma ja päästötiedot julkaistaan aina kesän kynnyksellä, kun edellisen vuoden tuotantotiedot ovat saatavilla.