Tiedotteet Poikkeavat liikennejärjestelyt Helaalan sillalla Ylivieskassa

Hyvä kaukolämpöasiakkaamme,

 

Ylivieska jatkaa kasvuaan ja Herrforsin kaukolämpöverkosto sen mukana. Kaukolämpötoimituksen varmistamiseksi ja tulevaisuuden tarpeita varten rakennamme uuden kaukolämpörungon Helaalan sillan rakenteisiin. Tuplaamme kapasiteettimme joen pohjoispuolelle ja samalla rinnakkaiset linjat lisäävät toimitusvarmuutta.

Uuden kaukolämpöjohdon rakentaminen sillan alle vaatii liikennejärjestelyitä, että työ saadaan tehtyä tehokkaasti ja turvallisesti. Huolellisella ennakkovalmistelulla ja -suunnittelulla pyrimme haittaamaan liikennettä mahdollisimman vähän. Seuraavan kolmen viikon aikana poikkeusjärjestelyt sulkevat sillan itäreunan kevyenliikenteen väylän käytöstä kokonaan. Samoin sillan alittava rantareitti on turvallisuussyistä suljettu.  Pohjoiseen menevä ajokaista on myös ajoittain asennus- ja nostotöiden käytössä. Arkipäivinä kaistalla on pohjoispuolelle menijöillä väistämisvelvollisuus tai vaativimpien nostojen aikana koko ajokaista on poissa käytöstä. Kaistan ollessa kokonaan suljettu, silta on yksisuuntainen ja liikenne joen pohjoispuolelle ohjataan kiertotietä Ouluntien kautta. Vuorokauden ruuhkaisimpina aikoina järeimpiä liikennejärjestelyitä pyritään välttämään.


Varautumalla tulevaisuuteen ja parantamalla kaukolämpöverkkoamme tuemme elinvoimaista elinympäristöä Ylivieskassa. Pahoittelemme asennustöiden liikkumiselle aiheuttamaa haittaa ja pyydämme liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueella. 


Liitteenä kartta, jossa näkyvät rakentamisajan liikennejärjestelyt.