Flyttanmälan

Anmälan om flyttning görs till elförsäljaren. I samband med fastighetshandel skall kunden lämna en kopia av köpebrevet till det lokala nätbolaget.

Gör anmälan gärna 2 veckor före avtalsändring. Ifall vi inte erhåller information om den nya invånarens elavtal, avbryts elleveransen pga. att inget avtal till förbrukningsplatsen tecknats.Uppgifter om den nuvarande förbrukningsplatsen


Får vi fortsätta som din elförsäljare? Vi sköter om hela flyttprocessen för din del!

Uppgifter om den nya förbrukningsplatsen
Kreditupplysningarna kan kontrolleras. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft och bolaget kan kräva säkerhet av kunden.

Ångerrätt
Utövande av ångerrätt

Du har som privatkund rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet gjorts.

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela oss

Oy Herrfors Ab
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
tel. nr: 06 781 5312
fakturering.jstad@katterno.fi
Oy Herrfors Ab
Tulolantie 21
84100 Ylivieska
tel. nr: 08 411 0401
laskutus.yka@katterno.fi

med ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Vi kommer att sända dig en ångerblankett i samband med avtalsbekräftelsen som du kan använda, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Då vi tagit emot ditt ångermeddelande, förfaller vårt avtal. Ifall du har begärt att elleveransen påbörjas innan ångertiden löpt ut, är du betalningsskyldig för den el som levererats före anmälan gjorts i enlighet med avtalsbekräftelsen.

Uppgifter om den nya förbrukningsplatsen
Kreditupplysningarna kan kontrolleras. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft och bolaget kan kräva säkerhet av kunden.

Ångerrätt
Utövande av ångerrätt

Du har som privatkund rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet gjorts.

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela oss

Oy Herrfors Ab
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
tel. nr: 06 781 5312
fakturering.jstad@katterno.fi
Oy Herrfors Ab
Tulolantie 21
84100 Ylivieska
tel. nr: 08 411 0401
laskutus.yka@katterno.fi

med ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Vi kommer att sända dig en ångerblankett i samband med avtalsbekräftelsen som du kan använda, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Då vi tagit emot ditt ångermeddelande, förfaller vårt avtal. Ifall du har begärt att elleveransen påbörjas innan ångertiden löpt ut, är du betalningsskyldig för den el som levererats före anmälan gjorts i enlighet med avtalsbekräftelsen.

Uppgifter om den nya förbrukningsplatsen
Kreditupplysningarna kan kontrolleras. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft och bolaget kan kräva säkerhet av kunden.

Ångerrätt
Utövande av ångerrätt

Du har som privatkund rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet gjorts.

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela oss

Oy Herrfors Ab
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
tel. nr: 06 781 5312
fakturering.jstad@katterno.fi
Oy Herrfors Ab
Tulolantie 21
84100 Ylivieska
tel. nr: 08 411 0401
laskutus.yka@katterno.fi

med ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Vi kommer att sända dig en ångerblankett i samband med avtalsbekräftelsen som du kan använda, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Då vi tagit emot ditt ångermeddelande, förfaller vårt avtal. Ifall du har begärt att elleveransen påbörjas innan ångertiden löpt ut, är du betalningsskyldig för den el som levererats före anmälan gjorts i enlighet med avtalsbekräftelsen.

Bekräfta att du inte vill fortsätta med Herrfors som elleverantör genom att trycka på Skicka.

Vi tackar för ett gott samarbete!
Kom ihåg: du är alltid välkommen att kontakta
oss med dina frågor om el.

Välkommen åter!