Meny
sponsor

Herrfors Sponsoreringsprogram

Herrfors har en lång tradition av att på olika sätt stödja olika verksamhetsformer både lokalt och regionalt.

Det är viktigt för oss att vara med och stödja ideella organisationer, föreningar och evenemang i den bygd där vi är verksamma och på så sätt medverka till att förstärka invånarnas välmående och områdets livskraftighet.

Vi tror också att det finns en speciell kraft som erhålls genom samarbete och den gynnar både vårt bolag och de organisationer vi stöder.

Ansökan om sponsorering

Ni kan söka om sponsorbidrag via bifogad blankett. Fyll i blanketten noggrant för att underlätta behandling och beslut. Vi behandlar ansökningarna tre gånger per år, i januari (31.1), i april (30.4) samt i september (30.9). Vi meddelar våra beslut inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut.