Menu

Katternön yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa halua edesauttaa ratkaisuja, jotka ovat eduksi kokonaisuudelle ja voivat olla hyödyksi monille. Infrastruktuuriasiat ovat niistä tyyppiesimerkki. Teitä ja satamia, sähköhuoltoa ja tietoliikennettä on rakennettava yhteensovittaen ja kokonaisuutta silmällä pitäen, jotta yhteiskunta toimisi hyvin.

Sähköllä on se erityispiirre, että sitä on tuotettava samalla hetkellä, jolloin sitä aiotaan käyttää. Tuotanto kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle käyttöpaikkaa. Katsomme sen vuoksi, että vastuunamme on ylläpitää korkeaa omavaraisuusastetta energiantuotannossa. Se takaa meille tarvitsemaamme voimaa, jotta voimme toimia uskottavasti ja työskennellä järkevästi ja kestävästi.

Yhteiskuntavastuuseen liittyy tärkeänä osana tulevaisuuden pitkän aikavälin suunnitelmat. Seitsemän lihavan vuoden jälkeen tulee seitsemän laihaa. Sähköntuotanto ja -jakelu vaativat toistuvia investointeja, jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä vakaata taloudenpitoa. Yhteiskuntavastuu merkitsee ennen kaikkea pyrkimystä yhteistyöhön. Silloin voidaan investointien lisäksi jakaa myös riskit. On tärkeää ymmärtää, että yhteistyö on tuoretavaraa. Yhteistyösuhteita on hoidettava ja jatkuvasti uudistettava.

Yhteiskuntavastuu tarkoittaa myönteistä elämänasennetta ja uskoa siihen, että ongelmat ovat ratkaistavissa. Tekniikan kehittyminen on parissa sukupolvessa muuttanut yhteiskuntaamme sen perusteita myöten ja tehnyt maailmasta paremman paikan elää.