Meny

Katternös samhällsansvar

Samhällsansvar innebär en vilja att bidra till lösningar som är till helhetens fördel och som kan vara till nytta för de många. Infrastrukturfrågorna är ett typexempel. Vägar och hamnar, elförsörjning och telekommunikationer behöver utbyggas med ett helhetstänkande och en samordning för att samhället ska fungera väl.

För elektricitet gäller att den måste produceras i det ögonblick då den ska användas. Helst ska produktionen ske så nära förbrukningsplatsen som möjligt. Vi ser därför som vårt ansvar att upprätthålla en hög självförsörjning inom kraftproduktionen. Det ger oss den styrka vi behöver för att kunna agera trovärdigt och arbeta på ett förnuftigt och hållbart sätt.

En viktig del av samhällsansvaret handlar om att planera långsiktigt för framtiden. Efter sju goda år kommer sju dåliga år. Kraftproduktionen och distributionen kräver återkommande investeringar, ständig kompetensutveckling och solida finanser. Samhällsansvaret innebär framför allt en strävan till samarbete. På så sätt kan inte bara investeringarna, utan även riskerna delas. Viktigt är att förstå att samarbete är en färskvara. Samarbetsrelationer måste underhållas och ständigt förnyas.

Samhällsansvar innebär en positiv livssyn och en tro att problem kan lösas. På ett par generationer har teknikutvecklingen förändrat vårt samhälle i grund och gjort världen till ett bättre ställe att leva på.