Meny

Blanketter och villkor

Inkoppling och anslutning till elnätet

Anmälningsblankett för elanläggning
Bilaga (flermätarcentral)

Anslutningsvillkor från och med 1.10.2019
Anslutnings- och mätapparatpriser
Anslutningsvillkor AVHD 2019

Elförsäljning

Elförsäljningsvillkor EFV 2014

Elöverföring

Nättjänstvillkor NTV 2019
Nättjänstvillkor NTVHD 2019
Överföring av elanslutning

Elskatt

Försäkran accisklass II

Fullmakt

Fullmakt

Fjärrvärme

Avtal om överförande av fjärrvärmefakturering
Avtal om överföring av värmeavtal

Tvistemål

Om du som konsument har en meningsskiljaktighet som du inte kan lösa genom förhandling, kan du som konsument vända dig till konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämnden rekommenderar att man vid tvistemål först vänder sig till konsumentrådgivningen