Meny

Blanketter och villkor

Inkoppling och anslutning till elnätet

Anmälningsblankett för elanläggning
Bilaga (flermätarcentral)

Anslutningsvillkor från och med 1.1.2015
Anslutnings- och mätapparatpriser

Elförsäljning

Elförsäljningsvillkor EFV 2014

Elöverföring

Nättjänstvilkor NTV 2014

Överföring av elanslutning

Elskatt

Försäkran accisklass II

Fullmakt

Fullmakt

Fjärrvärme

Avtal om överförande av fjärrvärmefakturering

Tvistemål

Om du som konsument har en meningsskiljaktighet som du inte kan lösa genom förhandling, kan du som konsument vända dig till konsumenttvistenämnden.

Konsumenttvistenämnden rekommenderar att man vid tvistemål först vänder sig till konsumentrådgivningen