Meny

Anslut din fastighet till vårt elnät

Behöver du en elanslutning till din tomt?

Kontakta oss i god tid, så får du din el när du behöver den! När du planerar arbetet bör du ta i beaktande att grävningsarbeten oftast är möjliga mellan april och november.

Du får en uppskattning av leveranstiden efter att du skickat in offertförfrågan. Oftast är anslutningen klar 4–12 veckor efter att avtalet uppgjorts. Om det är frågan om en stor anslutning som ligger utanför befintligt elnät kan leveranstiden vara längre.

Du
Vi
Elentreprenör
Klicka på pilarna för att läsa mer!
 
1. Planering
Planera och kontakta en elplanerare
 • Du behöver byggnadens situationsplan eller minst en karta där byggplatsens placering framgår.
 • Kontakta en elplanerare, som gör upp en elplan för din byggnad.
 • Planera in fasadmätarskåpet till en lättillgänglig plats, t.ex. nära en ytterdörr eller under biltaket.
 • Kontakta en elentreprenör för byggprojektet. 
 • Byggnadens konsumentjordning bör beaktas redan i planeringsskedet.
2. Offertförfrågan
Skicka en offertförfrågan till oss
 • Informationen vi behöver finns i elplaneringen och situationsplanen.
 • Din elentreprenör hjälper vid behov.
För att göra upp en offert behöver vi följande information:
 1. byggarens namn, personbeteckning, telefonnummer och faktureringsadress
 2. elentreprenörens kontaktuppgifter
 3. byggplatsens adress, registernummer och tomtnummer
 4. fastighetens ändamål (egnahemshus, fritidshus, annat) 
 5. anslutningens storlek
 6. uppvärmningssystem
 7. önskad tidpunkt för anslutning till elnätet
 8. närmaste plats eller adress, som har en elanslutning
 9. situationsplan eller karta över byggplatsen, där anslutningsplatsen samt placering för mätarskåpet syns.
 10. information om leverans av anslutningskabel. Fråga din elentreprenör. 
3. Offert
+ ANSLUTNINGSAVTAL
Granska offerten och lämna tillbaka den undertecknad 
 • Du får en bekräftelse på beställningen och uppskattad tidpunkt när anslutningen är klar för inkoppling
4. Välj elleverantör
Ingå elavtal med valfri elleverantör
5. Förberedande arbete
Förbered din tomt för anslutningen tillsammans med din elentreprenör
 • Din elentreprenör utför förberedande elarbeten
 • Konsumentjordningen färdigställs.
6. Inkopplings- och mätarbeställning
Elentreprenören gör beställning av inkoppling till elnätet
 • När elinstallationen är utförd, kontaktar din elentreprenör oss för granskning och inkoppling.
7. Granskning
Vi utför granskning
 • Med elentreprenören på plats granskar vi att ditt bygge är säkert att kopplas till elnätet.
8. Installation
Vi installerar elmätare och anslutningskabel
9. Spänningen kopplas på
Elentreprenören kopplar vidare spänningen i systemet
Strömmen kopplad! Välkommen till vårt elnät!