Årsrapport för elförbrukning

Oy Herrfors Ab skickar åt sina kunder den lagstadgade årsrapporten för elförbrukning en gång per år. Rapporten kommer som bilaga till elfakturan och åt kunder med e-faktura skilt per post. I rapporten syns din elförbrukning för den tid du haft elförsäljningsavtal med Oy Herrfors Ab, dock högst för fyra år.

Vi har bytt till fjärravlästa mätare under åren 2011-2013 och till fjärravläsning har vi övergått områdesvis under dessa år. Tidsperioderna på staplarna i rapporten beror på när mätaren är utbytt, när vi har övergått till fjärravläsning och datum när den gamla mätaren årligen har avlästs. Tidsperioderna, innan fjärravläsning varit möjligt ett helt kalenderår, kan vara under eller över ett år. Du ser tidsperioderna (datumen mellan avläsningarna) under staplarna. Den korrekta årsförbrukningen börjar från det år då mätaren blivit fjärravläst 1.1-31.12.

På andra sidan av rapporten finns en jämförelsetabell, där du kan jämföra din egen elförbrukning med liknande hushåll. Tabellen baserar sig på uppgifter från flera tusen elförbrukare.

Mera detaljerade uppgifter om din elförbrukning får du genom att på vår hemsida logga in på tjänsten ”kontrollera din elförbrukning online”. Där du kan följa med din egen elförbrukning per månad, dygn och timme. De senaste uppgifterna är från det föregående dygnet. Därifrån kan du också enkelt överföra mätdata till den egna datorn.