Meny

Energiförbrukarens rättigheter

Europeiska kommissionen har fastställt en kontrollista vars syfte är att öka kännedom om elmarknadens verksamhet och konsumenternas rättigheter. Från kontrollistan hittar man svar på de vanligaste frågorna angående köp av el.

Via dessa länkar kommer du till Energimyndighetens hemsidor och kontrollistan (Frågor om elmarknaden).