Meny

Koefficienten för privatkunder är alltid 1. Är den högre än 1, används den för att räkna ut kundens totala elförbrukning (skillnaden mellan avläsningstalen x koefficienten).

Uppmätt energi visar hur mycket el du använt under perioden mellan mätaravläsningarna.

Årsenergi baserat på hur mycket du använt under föregående år.

Ifall du har tvåtidsel, dag och natt, syns båda mätarställningarna.

Ditt elpris är alltid indelat i två delar, elöverföring och elenergi. Priset för elöverföringen betalar du för att den el du förbrukar transporteras från produktionsstället till din bostad och för att ledningar byggs och underhålls. Priset för elenergin är priset för den el du förbrukat. Priset måste vara tudelat för att elkonsumenter kan köpa elenergi från ett elbolag medan elöverföringen kan handhas av ett annat. Elöverföringen sköts av det bolag som äger elnätet på området där du bor.

Grundavgiften finns bland annat till för att delvis täcka kostnaderna för distributionsnätet och för produktionsanläggningar, oavsett om el förbrukas eller inte. Att distributionsavgiften är skälig övervakas av Energimarknadsverket.

Elöverföring totalt visar hur mycket din faktiska elöverföring kostat under perioden.

Elenergi totalt visar hur mycket din faktiska elanvändning kostat under perioden.

Elskatten är lagstadgad och storleken räknas ut på basen av hur mycket el du använt.

Elförsäljningsvillkor från och med 1.1.2015

Nättjänstvillkor från och med 1.1.2015