Menu

Vuonna 1900 Pietarsaaren kaupungille tarjottiin ostettavaksi Ähtävänjoen Långforsin koskea. Paikka oli sopiva vesivoimalalle, mutta kaupunki piti pyyntihintaa aivan liian kovana ja panosti sen sijaan kaupunkialueella sijaitsevaan puu- ja kivihiilivoimalaan.

Niinpä sitten pari kolppilaista maanviljelijää ehti ensimmäisinä tuottamaan sähkövirtaa Ähtävänjoen vesistä. He asensivat vähän vuosisadanvaihteen jälkeen generaattorin erääseen Kållfors-kosken myllyyn, pari kilometriä Långforsista alajuoksulle päin, ja vetivät johdot lähimpiin taloihin.

Herrfors-kosken äärellä sijainneeseen puuhiomoon hankittiin sähkögeneraattori vuonna 1907. Tehtaan lisäksi sähköjohdot vedettiin paikkakunnan kestikievariin, Kolpin kouluun ja muutamaan lähialueen taloon.

Lopullisesti ihmiset vakuuttuivat sähkövalon eduista vuoden 1918 pimeinä syysiltoina. Maailmansodan vuoksi öljyä ei saatu öljylamppuihin, jotka olivat siihen aikaan tavallisin valonlähde. Sitä vastoin jokien pienistä voimaloista sai sähkövaloa suhteellisen helposti.

Vuonna 1921 sekä Herrforsiin että Långforsiin avattiin suurehkot voimalat. Långforsin voimala, jonka rakensi Kållby Kvarn & Kraftcentral Ab, alkoi toimittaa sähkövirtaa pohjoisen suuntaan, Lepplaxiin, Kruunupyyhyn ja myöhemmin jopa Kokkolaan. Herrforsin voimala panosti Pännäisten alueeseen ja käynnisti muutaman vuoden kuluttua yhteistyön Kolpin yhtiön kanssa.

Monista muiden voimayhtiöiden kanssa käydyistä reviiritaistoista huolimatta tilanne säilyi suhteellisen muuttumattomana yli 50 vuotta. Vuoden 1963 yritysfuusion myötä Oy Herrfors Ab sai omistukseensa sekä Herrforsin että Långforsin voimalat. Kokkolan kaupunki yritti useaan kertaan mutta vailla menestystä vallata Herrfors Ab:n ja rakennetut sähköverkot.

Vuonna 1976 Oy Katternö Ab osti Oy Herrfors Ab:n. Sen ansiosta Katternö-yhtiöstä tuli ensimmäisen kerran energiantuottaja, ja kauppa toi ostajalle sähköverkon, jolla oli huomattava määrä asiakkaita Pedersöressä ja Kokkolassa.

Tämän jälkeen Oy Herrfors Ab on kehittynyt siten, että se hoitaa nyt kaiken sähkön- ja kaukolämmönjakelun Katternö-konsernin asiakkaille.