Meny

Ägare och styrelse

Ägostruktur för Katternökoncernen

Oy Herrfors Ab är ett dotterbolag till Oy Katternö Ab och ingår i Katternö Group. Herrfors ägs, till största delen indirekt via Katternö och till en mindre del direkt, av kommuner och deras energibolag: staden Jakobstad, Nykarleby stad, Jeppo Kraft Andelslag, Esse Elektro-Kraft Ab, Vetelin Energia Oy, Kronoby Elverk Ab och Korpelan Voima kuntayhtymä.

Oy Herrfors Ab:s styrelse

Björklund Lars
Borgmästars Kent
Boström Peter 
Ekstrand Anne
Jansson Bengt
Tilus Riitta A.
Toivola Antti

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab

Finell Kristian
Holm Roger
Sandkulla Thomas

Oy Katternö Ab

Ahlskog Glen
Björklund Lars
Boström Peter
Ekstrand Anne 
Jansson Bengt
Loikkanen Tuula

Stenbäck Sven-Oskar
Toivola Antti

Katternö Kraft Oy Ab

Ahlskog Glen
Björklund Lars
Boström Peter
Eklund Tony
Haapakoski Juha
Holm Roger
Hoverfelt Frank
Kettu Antti
Kulla Ingvar
Rasmus Andreas


Katternö Kärnkraft Oy Ab

Boström Peter
Eklund Tony
Ekstrand Anne
Holm Roger
Kivikko Kimmo
Laine Lauri
Rasmus Andreas

Perhonjoki Oy Ab

Ahlskog Glen
Boström Peter
Eklund Tony
Ekstrand Anne
Kulla Ingvar
Loikkanen Tuula
Toivola Antti