Meny

Vad innebär samhällsansvar?

Samhällsansvar innebär en vilja att bidra till lösningar som är till helhetens fördel och som kan vara till nytta för de många. Infrastrukturfrågorna är ett typexempel. Vägar och hamnar, el- och värmeförsörjning behöver utbyggas med ett helhetstänkande och en samordning för att samhället ska fungera väl.

För elektricitet gäller att den måste produceras i det ögonblick då den ska användas. Helst ska el och värme produceras så nära förbrukningsplatsen som möjligt. Då blir effektiviteten störst och effekterna på miljön minst.

Underhållsarbete

 

Långsiktigt planerande

En viktig del av samhällsansvaret handlar om att planera långsiktigt för framtiden. Distributionen av el och värme kräver återkommande investeringar, ständig kompetensutveckling och solida finanser. Samhällsansvaret innebär framför allt en strävan till samarbete. På så sätt kan inte bara investeringarna, utan även riskerna delas. Viktigt är att förstå att samarbete är en färskvara. Samarbetsrelationer måste underhållas och ständigt förnyas.

Samhällsansvar innebär en positiv livssyn och en tro att problem kan lösas. På ett par generationer har teknikutvecklingen förändrat vårt samhälle i grund och gjort världen till ett bättre ställe att leva på.