Meny

Verksamhet

El

Herrfors levererar el utgående från våra kunders behov. Oavsett om du är en privat småförbrukare eller representerar en stor industri, hittar du produkter som är utformade med tanke på vad du behöver. Vi producerar el i våra sju vattenkraftverk i Esse, Perho och Kimo åar och inom de samägda kraftverken inom Pohjolan Voima, Alholmens Kraft, Kanteleen Voima och EPV Energia.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är det vanligaste sättet att värma upp byggnader i Finland. Det är också ett uppvärmningssätt som vinner på storskalighet: ju mera tätbebyggt ett område är och ju större de uppvärmda byggnaderna är, desto mera ekonomisk är fjärrvärmen. En orsak till att fjärrvärme är både effektivt och miljövänligt är att värmen produceras samtidigt som el och processånga (för industrins behov).

Nättjänster

Herrfors distribuerar el via våra egna nät till våra konsumenter i Maxmo, Oravais, delar av Pedersöre, Terjärv, Ylivieska och Alavieska. Därtill levererar vi fjärrvärme till våra konsumenter i Ylivieska och Alavieska. Via vårt regionnät distribueras el också till närliggande distributionsbolag. Vår strävan är att nätet ska vara så säkert och störningsfritt som möjligt. Därför förbättrar och förnyar vi kontinuerligt tekniken. Vår lokala närvaro garanterar att vi snabbt kan åtgärda problem.