Menu

Sofia Stenvall

Herrforsin talousammattilaiset ovat kaikkea muuta kuin pölyisissä arkistoissa viihtyviä harmaahiirulaisia. Dynaaminen tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja saa asioita tapahtumaan työnsä lisäksi niin henkilökunnan yhteisten virkistyspäivien kuin työnantajan tukemien liikuntamuotojen eteen. Yksi tämän tehotiimin jäsenistä on Sofia Stenvall, jonka sydän sykkii extra paljon yrityksen sisäisille kehitysprojekteille, hyville kollegoille sekä Herrforsin omalle urheilutiimille nimeltään Herrfors Human Energy.

Sofian ura Herrforsilla alkoi vuonna 2013 hänen siirtyessä kirjanpitotoimistosta Herrforsille kirjanpitäjän äitiyslomansijaiseksi. Sijaisuuden päätyttyä hän sai vakituisen paikan yrityksen controllerina, ja muutamaa vuotta myöhemmin myös paikan Herrfors Verkon johtoryhmässä. Kunnianhimoisena työntekijänä hän nauttii erityisesti sisäisten prosessien kehittämisestä ja tehostamisesta, sekä ongelmanratkaisusta ja ilman muuta myös osaston sisäisestä kemiasta.

”Osastollamme on hyvä ilmapiiri, johon vaikuttaa erityisesti arkea piristävä huumori sekä tasainen työnjako kollegoiden kesken. Yhteiset puheenaiheet ja samanlainen elämäntilanne työkavereiden kesken tekee tiimistä tiiviin ja joustavan, sillä lähes kaikki meistä tekevät lyhennettyä työviikkoa, joka on mahdollista kaikkien tehdessä osansa.”

Sopivat työhaasteet ja hyvä työilmapiiri on yksi työsuhteen eduista, mutta Sofia hyödyntää myös muita työnantajan tarjoamia palveluita.

”Käytän Herrforsin tarjoamia työsuhde-etuja aktiivisesti; etenkin Epassia, työnantajan tukemia kilpailuosallistumismaksuja ja työterveyshuoltoa. Harvalla työnantajalla on tarjota työsuhde-etuja näin laajasti, tai mahdollistaa osallistumisen useisiin kiinnostaviin koulutuksiin vuosittain.”

Erilaisten liikuntamuotojen tukemisen lisäksi saavat Herrforslaiset myös lounassetelit työpäivillensä. Yhteinen lounastauko työpaikan ulkopuolella tuo mukavan katkon päivään ja toimistotyöntekijät saavat jumpata ruokansa eteen portaissa alas ja ylös neljänteen kerrokseen. Portaita kannattaakin käyttää, saahan siitä hyvän porrastreenin lisäksi lisäpisteitä myös henkilökunnalle tarjotussa taukoliikuntaohjelmassa nimeltä Cuckoo, joka pari, kolme kertaa päivässä huhuilee työntekijöitä suorittamaan muutaman minuutin mittaisen taukojumpan. Kukkuu!

 

Mitkä asiat vaikuttavat Dennisin työviihtyvyyteen Herrforsilla? Vastauksen löydät täältä!